Kyokushinkai

Karate


Karate er en fellesbetegnelse på en rekke japanske kampsystemer med opprinnelse på Okinawa. Et kjennetegn er sterk vektlegging av effektive spark- og slagteknikker.


Harstad karateklubb trener kyokushin-karate, kjent som den hardeste formen for karate.


Karate utøves og trenes på flere måter. Treningen ledes av instruktører og foregår i en dojo, der utøverne øver på kihon (enkelt-teknikker), idogeiko (teknikker i bevegelse), kata (mønster) og kumite (kamp). I tillegg trenes det på kondisjon, styrke, beveglighet og spenst.


Alle som trener karate har sin dogi (drakt). Fargen på beltet viser hvilken grad vedkommende har. For å oppnå en høyere grad må man bestå en gradering (prøve) der kandidaten viser hvilke teknikker man behersker. Det stilles ulike krav til gradering av juniorer og seniorer.


Kumite (kamp) kan utføres på flere måter. To utøvere kan gå kamp helt uten fysisk kontakt, der de kun markerer slag og spark på hverandre, eller man berører motstanderen lett (såkalt «skintouch»). De mer erfarne kan også trene og konkurrere i fullkontakt. For å dempe effekten av slag og spark brukes det da gjerne beskyttelse (hansker og fotbeskyttere).


Kata (mønster) består av en rekke teknikker og bevegelser som gjennomføres i et fast mønster. En kata tar utgangspunkt i selvforsvarsteknikker. Disse er satt sammen i en fast rekkefølge som utøverne gjentar og gjentar for å perfeksjonere alle bevegelser. Det finnes mange ulike kata, og de vanskeligste omfatter et sekstitalls teknikker.


Fremskritt og utvikling i karate er tidkrevende. Utøverne må innse at ett skritt om gangen er en selvfølge og en forutsetning for å bli god i karate. Treningen omsluttes av ritualer og regler, ikke bare under trening, men også før og etter.


For at en bedre skal forstå undervisningen innen kyokushin-karate er det utarbeidet syv punkter som gjør det lettere å skjønne hvorfor utviklingen er trinnvis:


Posisjon – stilling.

Balanse – stilling under kontroll.

Teknikk – korrekt utførelse.

Koordinering – balanse og stilling under kontroll ved utførelse av teknikk.

Hurtighet – bedre og hurtigere utførelse av ovenstående.

Kraft – mer kraft i utførelsene.

Refleks – alt ovenstående blir naturlige bevegelser.


Uansett stilart er karate en flott måte å trene på, og den passer mennesker i alle aldre. Ved siden av at man lærer selvforsvarsteknikker, bidrar karate også til personlig utvikling, bedre motorikk, koordinasjon, bevegelse, konsentrasjon – og bedre selvtillit, helse og økt overskudd.

        Sosai Masutatsu Oyama (1923 – 1994)                                          Kanku

Mannen bak Kyokushinkai

 

Masutatsu Oyama (1923- 1994) grunnla karatestilarten kyokushinkai, kjent som den hardeste karate i verden. Kyokushinkai stiller høye krav til utøverne, og krever streng disiplin. Kyokushinkai er også et filosofisk begrep som er sammensatt av tre ord:


KYOKU betyr ”jordens poler”. Dette indikerer også høydepunkt, klimaks og maksimal standard.


SHIN betyr ”sannhet”, men kan også bety virkelighet.


KAI betyr å møte eller forene. Forening eller organisasjon.


Det runde Kyokushinkai-symbolet betegnes KANKU og har sin opprinnelse i kataen Kanku Dai, der blikket er vendt mot himmelen. Spissene i kankuen representerer fingrene og uttrykker høydepunktene, mens de tykke delene representerer håndleddene og uttrykker kraft. Sentrum representerer uendelighet og uttrykker dybde. Hele kankuen er omgitt av en sirkel som står for sammenheng og sirkulære bevegelser.


Begrepet Kyokushinkai er en filosofi som du forstår bedre etter hvert som du legger mer og mer av deg seg selv i treningen, ikke bare rent fysisk, men like mye på det psykologiske planet.


Les mer om Sosai Masutatsu Oyama på sidene til Wikipedia.
Kyokushin-løftet (dojo kun)


1. Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.


2. Vi vil etterstrebe den sanne forståelse av Karate, så vi til enhver tid skal være beredt med våkne sanser.


3. Med hele vår viljestyrke skal vi søke å dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.


4. Vi skal være høflige i vår fremferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.


5. Vi vil følge vår tro og våre idealer, og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.


6. Vi vil se opp til visdom og styrke, og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.


7. Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning, og vi vil alltid søke å oppfylle karatens dypeste mening.

Graderingsvedtekter

Harstad Karateklubb benytter de samme graderingsvedtekter som Tromsø Karateklubb. Last de ned her.